Aprovat nou decret per regular la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Rehabilitación técnica de edificios - Nuevo decreto

El govern de la Generalitat ha aprovat el Decret que regula la conservació, manteniment i rehabilitació d’edificis, així com les Inspeccions Tècniques d’Edificis ( ITE ) i el llibre de l’edifici, que serà obligatori per als propietaris d’edificis d’habitatges.

Aquesta norma estableix qual ha de der el contingut dels informes de la Inspecció Tècnica d’Edificis, els terminis per passar-la, qualificacions de les deficiències i els òrgans competents per atorgar el certificat d’aptitud de l’edifici

 

Truqui a un tècnic i l’atendrà personalment

661.398.119

 

Terminis per a passar la ITE en edificis plurifamiliars:

 

Antiguitat edifici plurifamiliar

Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 desembre 2015

Entre 1961 i 1971

Fins el 31 de desembre de 2016

A partir de 1971

Fins l’any que compleix 45 anys d’antiguitat

 

Tipologia de deficiències a l’informe de la ITE:

La nova regulació introdueix 4 nivells per permetre un major detall

  • Molt greus: Les deficiències que representen un perill imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones. Aquest tipus de deficiències requereixen una intervenció immediata.
  • Greus: Les que representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici, o greus problemes de salut, que poden suposar un risc per a la seguretat de les persones, i requereixen mesures cautelars.
  • Importants: Les que no representen un risc imminent per a l’estabilitat de l’edifici i tampoc per a la seguretat de les persones, però sí que afecten salut i funcionalitat i és necessària una intervenció correctora.
  • Lleus: Les que precisen realitzar treballs de manteniment preventiu i / o corrector per evitar l’agreujament o aparició de noves deficiències.

 

Més informació: www.govern.cat

 

DEMANI INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

Nom (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Missatge