Empresa

FIXit dissenyem, calculem, fabriquem i instal·lem estructures metàl·liques a mida per a la instal·lació d'ascensors i altres serveis auxiliars de l'ascensor, amb dilatada experiència en la rehabilitació d'edificis a Barcelona oferim un servei integral en la instal·lació d'ascensors, restauració de façanes, cobertes , rehabilitació energètica i manteniment d'edificis.

Entendre les patologies existents, l'experiència en la gestió d'obres, el compromís de l'equip i dels agents que participaran en el procés constructiu fan de FIXit una empresa solvent centrada en la qualitat de l'obra i en el benestar de les persones que resideixen als edificis que rehabilitem i mantenim.

FIXit disposa capacitat logística, material, tècnica i humana per emprendre qualsevol projecte estructural i de rehabilitació amb alta especialització en el sector de l'elevació.

FIXit - Estructura para ascensor en fabricación 1
En FIXit diseñamos, calculamos, fabricamos e instalamos estructuras metálicas a medida para la instalación de ascensores y demás servicios auxiliares del ascensor, con dilatada experiencia en la rehabilitación de edificios en Barcelona ofrecemos un servicio integral en la instalación de ascensores, restauración de fachadas, cubiertas, rehabilitación energética y mantenimiento de edificios. Entender las patologías existentes, la experiencia en la gestión de obras, el compromiso del equipo y de los agentes que participarán en el proceso constructivo hacen de FIXit una empresa solvente centrada en la calidad de la obra y en el bienestar de las personas que residen en los edificios que rehabilitamos y mantenemos. FIXit dispone capacidad logística, material, técnica y humana para acometer cualquier proyecto estructural y de rehabilitación con alta especialización en el sector de la elevación.
FIXit taller estrucuras metálicas 5
FIXit taller estrucuras metálicas
FIXit taller estrucuras metálicas
FIXit taller estrucuras metálicas
FIXit taller estrucuras metálicas

Missió, Visió i Valors

Equip

A FIXit Rehabilitació d'edificis comptem amb equips de treball especialitzats per cada un dels sectors que treballem. Equips formats per persones compromeses amb la qualitat i la seguretat laboral, en constant formació i amb capacitats i aptituds per complir amb els terminis i objectius dels treballs de rehabilitació i manteniment d'edificis que realitzem.

FIXit - operarios 1

Qualitat

A FIXit som experts en rehabilitació i manteniment d'edificis a Barcelona; ens adaptem a les necessitats constructives de l'edifici i a la dels nostres clients. Ens preocupem per reduir les molèsties als veïns, de mantenir la màxima comunicació i interlocució entre les parts i agents relacionats, i sempre apliquem materials de primeres marques i amb baix impacte ecològic.

FIXit és una empresa agremiada al "Gremi de constructors d'obres de Barcelona i comarques" amb el nº de soci 10.961, és membre de la comissió RIME (Comissió gremial per a la rehabilitació i manteniment d'edificis), disposa del certificat de qualitat ISO 9001 (Sistema de gestió de la qualitat segons la normativa UNE-EN ISO 9001), pel qual l'organització demostra la seva capacitat per gestionar la rehabilitació aplicant els més alts estàndards de qualitat.

 

FIXit-Barcelona-Sellos-calidad2

Certificat ISO 9001 / 2018

Dissenyem i calculem les nostres estructures metàl·liques sistemes informàtics Autocad i Tricalc. Totes les nostres estructures metàl·liques per al sector de l'elevació són certificades d'acord amb la norma EN 81.20 (Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d'ascensors) complint així amb les càrregues i deflexions admissibles en l'esmentada norma.

FIXit-Calculo-Estructura-para-ascensor-en-fabricación

Seguretat

FIXit dona especial atenció a la prevenció de riscos laborals i per això impulsa la informació i formació contínua en la mencionada matèria.
FIXit compta amb els serveis de prevenció PREVINTEGRAL i CMPUSALUS, grup empresarial referent en el sector i col·laborador del GREMI DE CONSTRUCTORS DE BARCELONA.
FIXit  aplica polítiques de control i supervisió en aplicació de sistema de qualitat ISO 9001, sent la prevenció de riscos laborals la primera prioritat al marge d'indicadors econòmics o productius.

 

Solvència

Solvència Financiera

 

La documentació financera i comptable que es presenta a l'Agència Espanyola d'Administració Tributària i que està disponible al Registre Mercantil de Barcelona.
La xifra de negoci de l'últim exercici supera el 1.000.000,00 €, amb excel·lents ràtios financeres i de liquiditat.
Gràcies a l'esmentada solvència, Fixit col·labora amb DEUTSCHE BANC qui ofereix a Comunitats de Propietaris el finançament necessari per a l'execució de les obres de Rehabilitació

 

Solvència Legal

FIXit està inscrita a la Generalitat en el registre REA (Registre d'Empreses Acreditades) amb el nº 09900004809

Solvència Tributaria

 

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària
Certificat d’estar a l’corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social

Solvència Bancaria

 

Certificat de solvència financera del Banc de Sabadell

Experiència

Localitzador d'Obres a Barcelona